Papier en milieu

Het NUV neemt zijn verantwoordelijkheid op het terrein van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De recycling van papier neemt daarbinnen een belangrijke plaats in.

 

Nederland heeft met 87 procent (2015) een van de hoogste recyclingpercentages van de Europese Unie. Dit is goed voor het milieu en draagt bij aan grondstofzekerheid voor de papierketen. Het hoge recyclingpercentage is mogelijk op basis van het papiervezelconvenant dat de partijen in de papier- en kartonketen, verenigd in Papier Recycling Nederland (PRN), zijn overeengekomen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

PRN zorgt ervoor dat de inzameling en herverwerking op een hoog niveau blijven, ook als dit niet rendabel is door lage marktprijzen voor oud papier. In het geval van een dergelijk ‘ketendeficit’ garandeert PRN aangesloten gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de inzameling van oud papier, afname van oud papier tegen een minimumprijs. Dit wordt bekostigd uit het Verwijderingsfonds. Uitgevers participeren op grond van hun producentenverantwoordelijkheid in PRN. Het NUV wordt vertegenwoordigd door Ruud de Klerk, directeur van De Persgroep Printing en Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia.

 

 

‘Het voordeel van het PRN-systeem is dat de sector normale marktomstandigheden slechts een beperkte financiële bijdrage hoeft te leveren. Als wel aan gemeenten is uitgekeerd, wordt het fonds aangevuld door middel van verplichte, maar tijdelijke heffingen. Hierdoor is een permanente wettelijke milieuheffing op papieren producten als kranten, tijdschriften en boeken niet nodig.’

Tom Nauta, directeur NDP Nieuwsmedia

 

 

In 2015 zijn uitkeringen aan gemeenten niet noodzakelijk geweest. Als gevolg hiervan worden voor uitgevers geen andere heffingen verwacht dan een bijdrage aan de systeemkosten van PRN in het vierde kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020.

 

Postfilter

Postfilter biedt bedrijven de mogelijkheid bestanden voor het versturen van geadresseerde reclamepost te actualiseren met de gegevens uit het Nationaal Overledenenregister en het Nationaal Postregister. Hiermee wordt de wens van consumenten die geen ongevraagde geadresseerde reclamepost willen ontvangen, gerespecteerd. Lidbedrijven van het NUV kunnen kosteloos gebruikmaken van de diensten van Postfilter.

 

Papierenkarton.nl

Het kennisplatform Papierenkarton.nl biedt informatie over en draagt bij aan de bewustwording van de duurzaamheid van papier en karton. Partijen, waaronder uitgevers, gebruiken het kennisplatform om kennis uit te wisselen en samenwerking te intensiveren.

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.