NUV academy

NUV Academy stimuleert de professionalisering van de uitgeefmediasector door middel van kennisontwikkeling, -deling, ervaringsuitwisseling en samenwerking. Door een digitaal-gerelateerd aanbod draagt de Academy bij aan de exposure van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). NUV Academy is sinds 2013 een extra activiteit naast de bestaande lobby, belangenbehartiging en dienstverlening van het NUV. Door het programma van NUV Academy voor eigen rekening en risico te organiseren, is de contributie voor deze aanvullende activiteit niet verhoogd. Uitgangspunt is dat de afnemer betaalt – waarbij de leden tegen kostprijs kunnen deelnemen – en dat de deelnemersbijdragen kostendekkend zijn. Waar mogelijk wordt samengewerkt met het NUV en de brancheverenigingen. Gelet op het belang van opleiding en ontwikkeling voor innovatie besloot bijvoorbeeld Media voor Vak en Wetenschap (MVW) om in 2016 en 2017 deelname door MVW-leden voor haar rekening te nemen vanuit de bestemmingsreserve ‘Werkgeversbijdrage’. Ook Magazine Media Associatie (MMA) bood en biedt haar leden in 2016 en 2017 de mogelijkheid om via het verenigingsbudget deel te nemen aan bepaalde NUV-bijeenkomsten.

 

 

‘Samen halen we buiten naar binnen en de toekomst naar nu. Het blijft fascinerend en inspirerend hoe je snel en veel kunt opsteken van collega’s in andere media-uitgeverijen die vergelijkbare vragen en opdrachten hebben als jijzelf. Via de diversiteit van de verschillende uitgeefsectoren en de verschillen tussen bedrijven en markten krijg je een scherp beeld van hoe en waar je buiten gebaande paden kunt denken en doen. Of je nou bezig bent met uitgeefstrategie of met de operationalisering van digitale innovatie, in een concern of als niche-uitgever maakt daarbij niet uit.’

Nineke van Dalen, directeur NUV Academy

 

 

'Prachtige praktijkgerichte presentaties, well done!''Stof tot nadenken''Top! Leerzaam en toepasbaar''Ga zo door, fijne en praktische bijeenkomsten waar je gelijk de volgende dag mee aan de slag kunt''Zeer goed, je verwacht hier innovatie en vooruitstrevendheid en die krijg je ook'TERUGVERDER

 

Highlights 2016

Wegens het succes in voorgaande jaren bood NUV Academy ook in 2016 een programma op het gebied van innovatie en digitaal uitgeven. Er werd samengewerkt met inspirerende deskundigen, aangevuld door een of meer presentaties uit de uitgeefmediapraktijk. Naast de themabijeenkomsten werden de volgende activiteiten ontplooid.

 • Het jaar ging van start met een tweedaagse masterclass ‘Digitale Mediatransformatie’ (in samenwerking met Makerstreet).
 • In maart woonden honderden deelnemers een meeting bij over het inhuren van freelancers en ZZP’ers.
 • Er werd een ‘meerluik’ gelanceerd onder de titel ‘De kracht van data’. In de eerste bijeenkomst lag de focus op verkenning van speelveld, inhoud, technische ontwikkelingen, gevolgd door een startersworkshop. De tweede bijeenkomst stond in het teken van inspiratie waar LexisNexis, Sanoma, The Economist en ANWB acte de présence gaven en ruimhartig hun best practices deelden met vakgenoten. ‘De kracht van data’ krijgt een vervolg in 2017.
 • De belangstelling voor de jaarlijkse Basiscursus Auteursrecht was in 2016 zo groot dat deze moest worden herhaald. Voor de GEU werd een grote stakeholdersbijeenkomst gefaciliteerd naast enkele specifieke sectorbijeenkomsten.
 • Voor een van de concerns werd een meerdaagse training over curatie en syndicatie ontwikkeld die werd herhaald als open inschrijving.
 • In samenwerking met de Hogeschool Utrecht ontstond een tweedaagse workshop over social journalism, marketing en communicatie die vervolgens ook incompany werd herhaald.

 

Top 5 onderwerpen 2016

 • Veilig werken met freelancers
 • De kracht van data II: Inspiratiebijeenkomst business en contentoptimalisatie met data
 • Effectieve storytelling
 • Introductiecursus Auteursrecht
 • Contentcuratie waar Google stopt

 

Participatie lidbedrijven

Sinds de start medio 2013 waren er in totaal 69 bijeenkomsten waaraan bijna 2.800 medewerkers deelnamen met gemiddeld tachtig procent unieke bezoekers.

 

De deelname in 2015 en in 2016 was over de traditionele uitgeeffuncties als volgt verdeeld:

 

*De hoogte van het percentage bij directie, management en HR in 2015 is te verklaren uit de introductiebijeenkomsten rond de CAO voor het Uitgeverijbedrijf.

 

Uit de functiebenamingen van de deelnemers is op te maken dat er in de lidbedrijven convergentie optreedt tussen de traditionele functies (zoals redactie en marketing), waarbij het onderscheid tussen deze functies vervalt en er heel veel nieuwe functies en rollen ontstaan, zoals brandmanager, social marketeer of content creator, om er maar een paar te noemen.

 

De NUV-leden bevinden zich in zeer uiteenlopende fasen in de transformatie naar crossmediale, digitale 360 graden mediaondernemingen. De deelnemersparticipatie is min of meer evenredig met het aantal lidbedrijven en werknemers in de vijf uitgeefsegmenten: nieuwsmedia, educatieve uitgevers, algemene uitgevers, magazine media en media voor vakinformatie en wetenschap.

 

Het programma van NUV Academy is gericht op operationalisering van de digitale transformatie, mediaconvergentie en innovatie in de uitgeefmediabedrijven, naast updates ten aanzien van NUV-basisdossiers als sociaal beleid, auteursrecht en privacy. NUV Academy biedt een aanvulling op de eigen opleidingsinspanningen van lidbedrijven, zo blijkt uit de evaluaties. Deelnemers dichten een onveranderlijk grote rol toe aan de netwerkfunctie en interactie met deelnemers uit andere uitgeverijen, waarbij het leren van elkaar en het elkaar leren kennen veel toegevoegde waarde heeft. De gemiddelde waardering bedroeg in 2016 7,83. Niche-uitgeverijen zetten deelname aan NUV Academy-events niet zelden als incentive door leidinggevenden in.

 

Vooruitblik 2017

In 2017 is het programma van NUV Academy deels een afspiegeling van de vier NUV-thema’s (Innovatie en Digitalisering, Big Data en Privacy, Auteursrecht en IE, HR en Sociaal Beleid). Daarnaast wordt het aanbod ingevuld vanuit de actualiteit en vraag van lidbedrijven.

 

 • Het jaar werd afgetrapt met een derde bijeenkomst in de meerluik ‘De kracht van data’: de masterclass ‘Data Governance’ behandelt de juridische en privacy-aspecten van data. Directe aanleiding vormt nieuwe EU-regelgeving. Deze bijeenkomst werd meerdere keren georganiseerd wegens een grote behoefte aan kennis over dit onderwerp.
 • Begin april was het volle bak bij een updatesessie over actuele auteursrechtelijke ontwikkelingen.
 • Voorts vonden in het eerste halfjaar een workshop ‘Van early adopter naar een massapubliek’ en een druk bezochte themabijeenkomst over opkomende digitale paradigma’s plaats.
 • Begin mei vond een vierde overtekende bijeenkomst plaats over ‘De kracht van data: marketing in een hogere versnelling’ plaats.
 • Eind mei werd een bijeenkomst over ‘Performance 3.0’ georganiseerd en in juni bijeenkomsten over e-commerce en ‘De kracht van data V: data de baas’.

 

Het volledige programma voor 2017 in ontwikkeling vindt u hier.

 

Platform voor professionalisering en innovatie

NUV Academy is het platform dat professionalisering en innovatie in de branche stimuleert door leden samen te brengen, zodat zij kennis en best practices kunnen delen. Alle uitgeefsectoren hebben te maken met vraagstukken over digitale transformatie en mediaconvergentie. Met zijn Academy brengt het NUV de expertise van de verschillende NUV-leden op het gebied van digitaal uitgeven samen op het niveau van de gehele uitgeefindustrie.

NUV Academy realiseert dit vooral door themamiddagen, workshops en meerdaagse trainingen te organiseren. Nineke van Dalen: ‘Met NUV Academy geeft het NUV invulling aan de lang gekoesterde wens om leden concreet te ondersteunen bij hun transformatie tot professionele digitale mediaondernemingen. Dat is in deze tijd, waarin bij veel bedrijven de opleidingsbudgetten onder druk staan, een substantiële meerwaarde in de dienstverlening voor de leden, zo blijkt ook uit de participatie over de afgelopen jaren.’

 

Meerwaarde voor alle NUV-leden

In vergelijking met het grote trainingsaanbod in de markt is de kracht van NUV Academy het specifiek verbinden van uitgeefervaringen in een veilige setting. Hierdoor levert de interactie tussen de deelnemers direct toepasbare oplossingen voor de eigen praktijk op. De grootste uitdaging voor NUV Academy is het managen van de niveau- en faseverschillen tussen de lidbedrijven, naast de grote verschillen in bedrijfsomvang. De ene keer wordt geprobeerd een cross-over te bewerkstelligen waarbij grote en kleinere leden, b2c- en b2b- en cross mediale en ‘single issue’ uitgeverijen van elkaar leren. De andere keer wordt gekozen voor één expliciet niveau om te voldoen aan meer specifieke verwachtingen.

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.