Mededinging

In het afgelopen jaar zijn enkele onderwerpen binnen het dossier mededinging aan de orde geweest.

 

Het kabinet moet naar de overtuiging van het NUV de Wet markt en overheid, die oneerlijke concurrentie door (lagere) overheden aan banden legt, aanscherpen. Als namelijk de landelijke en lokale overheden bepaalde activiteiten als ‘algemeen belang’ bestempelen, is de wet niet van toepassing. Dit holt de werking ervan sterk uit. Bovendien moet de wet ook gelden voor overheden die besluiten marktactiviteiten zoals schoonmaak, beveiliging, opleidingen en informatievoorziening in eigen beheer uit te gaan voeren. Het vertrekpunt moet zijn dat overheden geen economische activiteiten zelf uitvoeren wanneer de markt deze ook uitvoert of kan uitvoeren, of wanneer een aanbesteding of subsidie tot hetzelfde resultaat kan leiden.

 

Het ministerie van Economische Zaken heeft de Beleidsregel mededinging en duurzaamheid gewijzigd. Deze beleidsregel gaat over de toepassing van de Mededingingswet bij samenwerkingsverbanden voor duurzaamheidinitiatieven. Aanleiding voor de aanpassing is een aantal recente voorbeelden waarbij spanningen ontstonden tussen mededinging en duurzaamheid, zoals bij een afspraak tussen supermarkten voor een beter welzijn van de plofkip. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vond deze samenwerking in strijd met de Mededingingswet. Ook gezamenlijke afspraken over het sluiten van kolencentrales om de afspraken in het energieakkoord te halen, kregen van de ACM een negatief oordeel.

 

Als de ACM mededingingsbeperkende afspraken met het oog op duurzaamheid beoordeelt, moet zij – zo meent het NUV - ook kijken naar de voordelen voor de samenleving als geheel en naar de voordelen van alle onderdelen samen, en moet zij de concurrentie meewegen en rekening houden met stijgende productiekosten (en daardoor verlies van marktaandeel) als de onderneming alleen zou opereren.

 

Het NUV blijft de ontwikkelingen op dit dossier volgen waarbij de oneerlijke concurrentie door (lagere) overheden voor de lidbedrijven op dit moment het meest relevant is.

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.