Kengetallen

In dit hoofdstuk staan enkele kengetallen van het NUV en zijn lidbedrijven. Deze getallen illustreren een aantal belangrijke ontwikkelingen en trends in de uitgeefbranche, bijvoorbeeld de omzetontwikkeling, belicht vanuit diverse perspectieven. De cijfers zijn grotendeels afkomstig uit de jaarlijkse omzetenquête en werkgelegenheidsenquête. Gedurende heel 2016 vond de uitvraag plaats met betrekking tot de gegevens van 2015.

 

AANTAL LEDEN PER GROEP (OP HOLDINGNIVEAU, PEILDATUM 31 DECEMBER 2016)

Bron: NUV-ledenadministratie

 

 

Gerealiseerde netto-omzet lidbedrijven naar branchevereniging (in miljoen euro), 2010-2015

Bron: ABF Research

 

 

 

Ontwikkeling netto-omzet lidbedrijven naar branchevereniging (in percentage), 2010-2015

Bron: ABF Research

 

De totale netto omzet in Nederland van bedrijven die aangesloten zijn bij het NUV bedraagt in 2015 2.635 miljoen euro. De totale omzet is met 4,9 procent afgenomen. Alleen bij de GAU is de omzet toegenomen.

 

 

 

Netto-omzet naar branchevereniging (in miljoen euro), 2010-2015

Bron: ABF Research

 

 

 

Aandeel digitale omzet in totale netto-omzet lidbedrijven naar branchevereniging, 2010-2015 (realisatie en verwachting)

Bron: ABF Research

 

N.B. Het betreft hier het aandeel digitale omzet exclusief de digitale component uit combinatie producten. De totale digitale omzet bedraagt in 2015 13,7% van de totale omzet. Dit aandeel is licht gestegen ten opzichte van 2014 (11,7%). De verwachting is dat het aandeel in 2016 verder zal stijgen tot 16,7%. Meer dan 50% van de omzet van MVW betreft digitale omzet. Binnen alle brancheverenigingen is een stijging van de digitale omzet waarneembaar.

 

 

Aandeel digitale omzet in totale netto-omzet lidbedrijven naar branchevereniging, 2010-2016 (realisatie en verwachting)

Bron: ABF Research

 

 

 

Netto omzet naar omvang (in miljoen euro), 2014-2015

 

De organisaties met een omzet van meer dan 100 miljoen euro zijn in 2015 goed voor 55% van de omzet in de uitgeefsector. Deze groep telt 6 organisaties. De organisaties met een omzet van minder dan een miljoen euro (59 organisaties) zijn goed voor een totale omzet van 23 miljoen euro en een aandeel van 1%.

 

 

 

Advertentiemarkt bruto-mediabestedingen per mediumtype, 2015-2016

Bron Nielsen

 

1) Wordt veroorzaakt door aanpassing van de tarieven en hebben een negatief effect op de omvang van de bruto mediabestedingen.

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.