Consumentenzaken

Consumenten hebben een bijzondere positie in de wet: ze worden vermoed de zwakkere partij te zijn ten opzichte van bedrijven. De wet compenseert die ongelijkheid met betrekking tot diverse consumentenzaken. Dit is op zichzelf begrijpelijk, maar de balans mag niet doorslaan.

 

In 2016 stelde het NUV dat het niet nodig is de Richtlijn Consumentenbescherming, die in 2014 in werking is getreden, te herzien. In plaats van de regels opnieuw te verscherpen zou het zou beter zijn om bedrijven handvatten te bieden. In 2017 zal het NUV zich – zowel rechtstreeks als via VNO-NCW – inzetten voor het wegnemen van knelpunten in een richtlijn waarin de Europese Commissie consumentenbescherming bij de aankoop van digitale content wil verbeteren. Volgens het NUV is een garantie met omgekeerde bewijslast als content niet meer werkt of als het device waarop de content wordt gebruikt defect raakt disproportioneel.

 

In 2015 oordeelde de Hoge Raad dat een combinatie van een telefoonabonnement en een ‘gratis’ device als consumentenkrediet geldt. Hetzelfde geldt voor een kranten- of tijdschriftenabonnement met een ‘gratis’ tablet. Op grond van de Wet op het financiële toezicht (Wft) heeft de aanbieder een bankvergunning nodig en moet deze extra maatregelen treffen om overkreditering te voorkomen. De (administratieve) lasten die dit het met zich meebrengt maken het onaantrekkelijk een dergelijk abonnement aan te bieden. In 2016 leverde overleg tussen minister Dijsselbloem (Financiën) en de telecomsector geen gedragscode op om te komen tot een vrijstelling van de regels. Het NUV blijft zich ervoor inzetten om deze beperking te doen verdwijnen.

 

 

‘Het NUV zoekt voor consumentenzaken altijd naar een acceptabele balans tussen de belangen van consumenten en die van uitgevers.’

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.