Betalings verkeer

Twee ontwikkelingen zijn het noemen waard. Ten eerste het feit dat in 2016 alle (rijks)overheidsdiensten voorzieningen hebben getroffen om e-facturen te ontvangen. Per 1 januari 2017 heeft het Rijk de overstap gemaakt naar e-factureren. Dat betekent dat alle leveranciers bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch moeten indienen.

 

Verder hebben banken het online identificeren met iDIN geïntroduceerd. Dit moet makkelijker en veiliger inloggen en identificeren bij online dienstverleners, webwinkels en instellingen mogelijk maken.

 

Na 2018 verdwijnt de acceptgiro als betaalmiddel. Er is regelmatig overleg met andere partijen over een zorgvuldige uitfasering en een introductie van alternatieven.

 

Het NUV vertegenwoordigt de uitgeefsector in het Giraal Stakeholders Platform (GSF), waarin vertegenwoordigers van bedrijfsleven en banken spreken over lopende projecten, knelpunten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van giraal betalingsverkeer. De focus ligt op het terrein van effectief, veilig, betrouwbaar en maatschappelijk efficiënt betalingsverkeer.

Contact

 

Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam

Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 - 430 91 50

e-mail: info@nuv.nl, internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

Coördinatie en eindredactie: Ria Harder en Peter Stadhouders

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 Fotografie: NUV, Anna Green | Portfolio Fotografie, Reclamebureau REM

Download pdf

 

Download het complete NUV jaarverslag 2016 als PDF

 

Om het jaarverslag in PDF formaat

te kunnen openen heeft u

Adobe Reader nodig. Deze kunt u

hier kosteloos downloaden.