Eén uitgeverijsector, één cao

over sociale zaken

Het vaksecretariaat Sociale Zaken volgt de sociaaleconomische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en ontwikkelt waar nodig beleid. De beleidsvoorbereiding vindt plaats in nauw overleg met de Deskundigen/P&O-commissie, een platform van arbeidsvoorwaardenspecialisten uit de aangesloten lidbedrijven waarin allerlei onderwerpen met betrekking tot sociaal beleid en cao’s worden uitgewisseld en besproken. In samenspraak met dit platform vindt veel technische voorbereiding en gedachtenvorming plaats.

 

Het vaksecretariaat Sociale Zaken opereert voor een drietal opdrachtgevers: het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en de Stichting Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf (BTB). Binnen het NUV ligt de focus vooral op de ondersteuning van besturen en leden op hoofdzakelijk HR-gerelateerde onderwerpen. Voor de WU verzorgt het vaksecretariaat het gehele cao-traject inclusief de geschillencommissie.

In 2015 heeft het zwaartepunt gelegen bij de totstandkoming, de invoering en de uitrol van de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Een belangrijk onderwerp was in 2015 ook het pensioendossier (vernieuwing minimum pensioenvoorwaarden). Dit overleg met sociale partners was begin 2016 nog gaande.

Voor het BTB verricht het vaksecretariaat de uitvoering van allerlei cao-afspraken, inclusief het onderhoud van de website Uitgeverijbedrijf.nl. Het BTB houdt toezicht op de uitvoering van alle cao- afspraken en is een belangrijk vehikel geworden met betrekking tot initiatieven en projecten in het belang van de bedrijfstak. Voorbeelden daarvan zijn het Sectorplan Uitgeverijbedrijf en het project Gezond uitgeven!

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl