Eén uitgeverijsector, één cao

sectorplan uitgeverijbedrijf (wu)

Sectorplan Uitgeverijbedrijf

Het Sectorplan Uitgeverijbedrijf, dat in het kader van de stimuleringsmaatregelen van minister Asscher in 2014 in het leven is geroepen, is volop in uitvoering. Het subsidiebedrag van 12 miljoen is teruggebracht naar ruim 7 miljoen, nadat bleek dat op een aantal maatregelen uit de periode 2014-2015 waarvoor subsidie was aangevraagd minder kosten zijn gemaakt. De subsidie op de gemaakte kosten ligt ongeveer tussen de 45 en 50 procent.

Een stuurgroep onder supervisie van het bestuur van het Bedrijfstakbureau, waarin cao-partijen zijn vertegenwoordigd, houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zorgt ervoor dat het gehele subsidietraject in goede banen wordt geleid.

Instroomproject dagbladjournalistiek en scholing

Voor het Instroomproject Dagbladjournalistiek, onderdeel van de maatregelen in het kader van het Sectorplan, is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verschuiving van de looptijd gerealiseerd naar de periode 2015-2016. Ook het scholingsproject uit het Sectorplan is verschoven en wel tot 1 juli 2016. Reden hiertoe is dat alle uitgaven die voor die tijd zijn gemaakt, en aan de voorwaarden voldoen, voor dit project kunnen worden opgegeven. Uitkering van subsidie vindt op zijn vroegst plaats in het eerste halfjaar van 2017.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

sectorplan uitgeverijbedrijf (wu)

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl