Recht in beweging

papier & Milieu

Papier & Milieu

Het NUV werkt samen met ketenpartners aan initiatieven gericht op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het NUV is al vele jaren vertegenwoordigd in de besturen van Papier Recycling Nederland (PRN), Papierenkarton.nl en Postfilter.

 

In december 2015 publiceerde de Europese Commissie ambitieuze plannen inzake afval, afvalpreventie en recycling. Doel ervan is het creëren van een meer circulaire economie en het beter benutten van grondstoffen. Onderdeel van de plannen is een aanscherping van de productenverantwoordelijkheid en recyclingdoelstellingen. Ook uitgevers zijn verantwoordelijk voor hun producten in de afvalfase. PRN voorziet hierin voor papieren uitgaven en waarborgt de inzameling en recycling van oud-papier onder alle marktomstandigheden. Het PRN-systeem is al jaren een belangrijke succesfactor voor het hoge recyclingresultaat. Nederland loopt hiermee voorop in Europa en voldoet nu al aan de voorgenomen (aangescherpte) doelstellingen van de Commissie. Een permanente wettelijke milieuheffing op papieren producten is in Nederland daarom niet nodig. Vanaf 2015 geldt een nieuw Papiervezelconvenant met een looptijd tot 2019.

 

Papierenkarton.nl ontsluit objectieve informatie over duurzaamheid en initieerde projecten als Duurzaam Boek en Duurzaam Tijdschrift. Dit resulteert in meer duurzaam geproduceerde uitgeefproducten en praktische informatie voor leden over keuzemogelijkheden en besparingen.

 

Postfilter biedt bedrijven de mogelijkheid bestanden voor het versturen van geadresseerde reclamepost te schonen met de gegevens uit het Nationaal Overledenenregister en het Nationaal Postregister. Hiermee wordt de wens van consumenten om geen ongevraagde geadresseerde reclamepost te ontvangen gerespecteerd. Leden van het NUV mogen gratis gebruikmaken van de diensten van Postfilter.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl