Verbinden met

de toekomst

Jaarverslag 2015

over het nuv

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is de overkoepelende branchevereniging voor uitgevers in Nederland. Het NUV behartigt de collectieve belangen van uitgevers van literatuur, entertainment & lifestyle, nieuws, leermiddelen, vak en wetenschap. Leden zijn zowel lid van het NUV als van een of meer van de aangesloten zelfstandige branche-/groepsverenigingen:

 

  • Groep Algemene Uitgevers (GAU)
  • GEU
  • Magazine Media Associatie (MMA)
  • Media voor Vak en Wetenschap (MVW)
  • NDP Nieuwsmedia

 

Missie en activiteiten

Het NUV opereert vanuit de volgende missie: ‘Het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers in Nederland.’ De branchevereniging richt zich daarbij op de gezamenlijke belangen van mediaondernemingen binnen de uitgeefsector. De groeps-/brancheverenigingen richten zich op de branche-specifieke belangen van hun achterban.

 

Om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een goed speelveld voor de creatieve media-industrie signaleert het NUV relevante ontwikkelingen voor de sector en probeert deze, waar nodig, te beïnvloeden. De brancheorganisatie heeft veelvuldig contact met Den Haag en Brussel, om ruimte te maken in wet- en regelgeving voor creatief ondernemen en innovatie in de huidige netwerkeconomie.

Naast de gezamenlijke belangenbehartiging die het NUV voor zijn leden verricht, kunnen lidbedrijven bij het NUV terecht voor individueel advies op juridisch/economisch gebied en op het terrein van HR en arbeidsvoorwaarden.

De dienstverlening aan zijn leden en de lobby namens het collectief behoren tot de primaire taken van de brancheorganisatie.

Daarnaast vervult de organisatie een netwerkfunctie voor zijn leden. Bijvoorbeeld door middel van de bijeenkomsten en trainingen van NUV Academy en de jaarlijkse Openbare Jaarvergadering.

Strategische heroriëntatie

De leden van het NUV hebben ook in 2015 te maken gehad met een sterk veranderende markt, waarin digitalisering en internationale ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. De uitgeefbranche is nog steeds volop in transitie en op zoek naar andere business- en verdienmodellen. Om ervoor te zorgen dat het NUV blijft aansluiten op hetgeen zich in de uitgeefbranche aan veranderingen voltrekt, achtte het Algemeen Bestuur (AB) van het NUV een strategische heroriëntatie noodzakelijk. Hiertoe is vanaf het voorjaar 2015 in samenwerking met Van Spaendonck BrancheAdvies een onderzoek gedaan naar de toekomst van het NUV. Aan de leden en andere stakeholders zijn daarbij drie belangrijke vragen voorgelegd:

  • Welke strategische positie moet het NUV in de aankomende jaren innemen?
  • Welke inhoudelijke koers past daarbij?
  • Wat is een optimale en toekomstbestendige organisatievorm, mede in relatie tot de branche-/groepsverenigingen?

 

Op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse heeft het AB eind 2015 bepaald dat het NUV zich moet doorontwikkelen tot een Media Expertisecentrum, dat zich richt op kleine, middelgrote en grote ondernemers in de mediabranche (te denken valt aan onder meer uitgevers, tv-zenders en radiozenders). Daarnaast richt de nieuwe organisatie een servicecentrum in voor specifieke dienstverlening aan individuele lidbedrijven.

 

Begin 2016 heeft Van Spaendonck BrancheAdvies een stappenplan ‘Naar een Media Expertisecentrum’ opgesteld. Aan de verdere concretisering van de aanbevelingen uit het stappenplan wordt in de eerste helft van 2016 verder uitvoering gegeven onder verantwoordelijkheid van een externe interim-directeur, te weten Peter Stadhouders.

 

De toekomst van het NUV zal zijn gericht op een professionele dienstverlening en een sterke collectieve belangenbehartiging met een focus op een beperkt aantal thema’s, te weten auteursrecht (repro/IP), big data en privacy, digitalisering/innovatie en sociaal beleid/HR. De organisatie van het NUV zal zodanig worden aangepast dat deze de flexibiliteit en benodigde proactieve slagvaardigheid heeft om snel en adequaat op actuele ontwikkelingen in de uitgeefmarkt te kunnen reageren en de leden daarbij met kennis van zaken te ondersteunen. Ook blijft de nieuwe organisatie zich inzetten voor het delen van kennis via NUV Academy en is betrokkenheid met de groepsverenigingen, maar ook met externe partijen als NVPI, IAB, VCO en VCR, van onverminderd belang.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl