Eén uitgeverijsector, één cao

onderwijsveld (btb)

Platform Mediastages: Nijenrode conferenties

In het voorjaar van 2015 vond in de Stadsschouwburg in Den Haag opnieuw een goed bezochte bijeenkomst plaats als onderdeel van de Nijenrodeconferenties, met Marianne Zwagerman als  middagvoorzitter. De Nijenrodeconferenties worden gehouden in het kader het Platform Mediastages (PMS) en vormen een periodiek overleg tussen het onderwijsveld en de uitgeverijsector. Hierin worden de ontwikkelingen in de praktijk afgezet tegen het onderwijsprogramma. Afgestudeerde journalisten dienen te beschikken over de juiste competenties en dienen toegerust te zijn voor het uitoefenen van het journalistieke vak in het huidige mediatijdperk.

Het thema was dit keer Journalistieke Vernieuwing, met name gericht op de ontwikkelingen in de dagbladsector, en werd belicht vanuit verschillende invalshoeken. Alle betrokken partijen binnen het PMS achten frequent overleg over actuele ontwikkelingen van groot belang. In 2015 vond overleg plaats om het initiatief tot de Nijenrodeconferenties, dat voornamelijk uit werkgeverskring kwam, meer te verplaatsen naar het onderwijsveld. De Scholen voor de Journalistiek hebben aangegeven binnen het kader van het PMS zeker een meer actieve rol te willen gaan vervullen.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl