NUV in naam en daad

(stand van zaken 31 december 2015)

namenoverzicht

Bureau Nederlands Uitgeversverbond

R.W. (Ruud) Schets MBA (interim-directeur)

drs. P.A. (Peter) Stadhouders (a.i. directeur)*

R. (Ria) Harder (directiesecretaresse)

* met ingang van 1 februari 2016

 

Economische en Juridische Zaken

mr. M.B. (Michiel) Kramer 
drs. C. (Cecilia) van Dalen
mr. M.E. (Miranda) Maasman

mr. H. (Hans) Osinga

 

Sociale Zaken

R.W. (Ruud) Schets MBA
mr. F.W. (Frank) Obertop

Financiën/Infrastructuur

H. (Hans) Stokebrand MA (hoofd)

 

Communicatie

drs. L. (Loesje) Schriks (hoofd)

 

NUV Academy

A.C. (Nineke) van Dalen (directeur)

 

Algemeen Bestuur Nederlands Uitgeversverbond

drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans (voorzitter)
drs. L.W.L. (Wiet) de Bruijn
K. (Koen) Clement
F.P. (Frans) Klaassen

P. (Peter) de Mönnink
L.A.J. (Luc) van Os
drs. H.T.A.J.M. (Harold) Rimmelzwaan (a.i. voorzitter)*
G.J. (Geert-Jan) van der Snoek

* met ingang van 1 februari 2016

 

Bestuur Groep Algemene Uitgevers

drs. L.W.L. (Wiet) de Bruijn (voorzitter)

drs. H.T.M.M. (Henk) Pröpper (vicevoorzitter)

S. (Sander) Ruys (penningmeester)

R. (René) Bego

Y.N. (Yrja) Danner

M.H. (Martijn) Griffioen

J.M.H.C. (Annemie) Jans

 

mr. M.K.J. (Martijn) David (algemeen secretaris)

Bestuur GEU

drs. H.T.A.J.M. (Harold) Rimmelzwaan (voorzitter)

drs. A.F.S. (Anneke) Blok (penningmeester)

J. (Jannes) Hessels

drs. H.J.F. (Eric) Razenberg

drs. S.L. (Stephan) de Valk

 

R. (René) Montenarie MBA (directeur)

 

Portefeuillehouders GEU

drs. A.F.S. (Anneke) Blok (primair onderwijs)

drs. S.L. (Stephan) de Valk (voortgezet onderwijs)

J. (Jannes) Hessels (mbo)

Vacant (hbo)

drs. H.J.F. (Eric) Razenberg (ICT en Digitalisering)

P. (Paul) Gillijns (Economische en Juridische Zaken)

 

Magazine Media Associatie

L.A.J. (Luc) van Os (voorzitter)

D.M. (David) Vink (vicevoorzitter)

H. (Hylke) van der Meer (penningmeester)

mr. B.J. (Barent) Momma

L.M. (Leo) Schaap

 

J.M.E. (Harriët) Schrier (directeur)

 

Bestuur Media voor Vak en Wetenschap

W. (Wim) van der Stelt (voorzitter)

C. (Corinne) Rodenburg (vicevoorzitter)

H. (Huub) van der Meulen (penningmeester)

P. (Peter) Backx

L. (Laura) Hassink

Æ. (Æbele) Kluwer

C. (Casper) Niesink

 

A.C. (Nineke) van Dalen (algemeen secretaris)

 

Bestuur NDP Nieuwsmedia

F.C.R. (Frits) Campagne (voorzitter)

Mr. M.N.J. (Marjolein) van der Linden (vicevoorzitter)

Ir. B. (Bart) Visser (penningmeester)

D.M. (Rien) van Beemen

D. (Dina) Boonstra

J.M. (Jeroen) van Dijk

H. (Harry) de Wit

 

T. (Tom) Nauta (directeur)

Bestuur Coöperatieve Vereniging van Boekenuitgevers Groepen U.A.

drs. A.F.S. (Anneke) Blok

G.P. (Gert) van Oort

S. (Sander) Ruys

L.M. (Thys) VerLoren van Themaat

 

J. (Jenny) Dijkers (adjunct-secretaris)

 

Bestuurscommissie Auteursrecht

mr. M.K.J. (Martijn) David

P. (Paul) Gillijns

R. (Renske) Hendriksen

mr. M.B. (Michiel) Kramer

mr. H. (Hans) Osinga

I. (Inge) Terpstra

mr. K. (Karin) Visser

J. (John) Vogel

J. (Jan) bij de Weg

 

Bestuurscommissie Distributie

drs. C. (Cecilia) van Dalen (secretaris)

G. (Geert) Gortzak

drs. J.P. (Flip) van Leeuwen

A. (Aad) Mengerink

K. (Karoline) de Nijs

 

Stuurgroep Financiën

drs. A.F.S. (Anneke) Blok

H. (Hylke) van der Meer

mr. H.E.J. (Huub) van der Meulen

S. (Sander) Ruys

H. (Hans) Stokebrand MA (secretaris)

ir. B. (Bart) Visser

 

Financiële commissie

C. (Christof) Abrahamse (Wolters Kluwer)

J. (Jeroen) van Dijk (FD Mediagroep)

drs. S. (Steven) Flipse RC (Sanoma)

 

Algemeen Bestuur Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf

drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans (voorzitter)

drs. L.W.L. (Wiet) de Bruijn

F.C.R. (Frits) Campagne

F.P. (Frans) Klaassen

P. (Peter) de Mönnink

L.A.J. (Luc) van Os

drs. H.T.A.J.M. (Harold) Rimmelzwaan

G.J. (Geert-Jan) van der Snoek

W. (Wim) van der Stelt

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

namenoverzicht

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl