Recht in beweging

mediabeleid

Kort na de aanslagen in Parijs in november 2015 kondigde minister Van der Steur eind december het wetsvoorstel Computercriminaliteit III aan, ook wel bekend onder de naam ‘hackwet’. Deze wet is echter veel breder dan alleen de bevoegdheid voor justitie tot hacken; ze bevat bijvoorbeeld ook een blokkeerbevoegdheid voor websites bij verdenking van een strafbaar feit en strafbaarstelling van ‘heling’ van digitale content. Hoewel de wet eerder door de voorganger van Van der Steur met name werd gepresenteerd als maatregel tegen kindermisbruik en zuivere computercriminaliteit, was het nu deel van een pakket van anti-terreurmaatregelen. Het NUV heeft al in 2013, samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Persvrijheidsfonds en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, deelgenomen aan de consultatie over dit wetsvoorstel en heeft daarna presentaties verzorgd voor diverse belanghebbenden. Dit heeft  geresulteerd in een aanzienlijke beperking van de blokkeerbevoegdheid, waardoor de vrijheid van meningsuiting minder bedreigd wordt dan in het oorspronkelijke voorstel.

Het NUV vindt de schrale waarborgen voor journalistieke bronbescherming echter nog wel een punt van zorg. Ook de wettelijke bepaling dat openbaarmaking van onrechtmatig verkregen gegevens niet strafbaar is als dit het algemeen belang dient, met als doel journalisten en klokkenluiders te beschermen, biedt nog niet voldoende zekerheid. Zowel zelfstandig als samen met een brede coalitie met zeer uiteenlopende belanghebbenden uit de internetsector, brengt het NUV zijn zorgpunten over het wetsvoorstel voortdurend onder de aandacht van beleidsmakers.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl