Ontwikkelingen en trends

in de uitgeefbranche

kengetallen

In dit hoofdstuk staan enkele kengetallen van het NUV en zijn lidbedrijven. Deze getallen illustreren een aantal belangrijke ontwikkelingen en trends in de uitgeefbranche, bijvoorbeeld de omzetontwikkeling, belicht vanuit diverse perspectieven. De cijfers zijn grotendeels afkomstig uit de jaarlijkse omzetenquête en werkgelegenheidsenquête. Gedurende heel 2015 vond de uitvraag plaats met betrekking tot de gegevens van 2014.

Aantal leden per groep (op holdingniveau, peildatum 31 december 2015)

Bron: NUV-ledenadministratie

Gerealiseerde netto-omzet lidbedrijven naar groep (in miljoen euro), 2009-2014

Bron: ABF Research

Ontwikkeling netto-omzet lidbedrijven naar groep (in percentage), 2009-2015

Bron: ABF Research

De totale netto omzet in Nederland van bedrijven die aangesloten zijn bij het NUV bedraagt in 2014 2.766 miljoen euro. De totale omzet is met 4,5% afgenomen. Voor 2014 werd vorig jaar een omzetdaling van 3,4% verwacht, de werkelijke omzet is sterker gedaald. Alleen bij de GEU is de omzet toegenomen, tot iets meer dan 398 miljoen euro.

Netto-omzet naar groep (in miljoen euro), 2009-2015 (realisatie en verwachting)

Bron: ABF Research

Aandeel digitale omzet in totale netto-omzet lidbedrijven naar groep, 2010-2015 (realisatie en verwachting)

Bron: ABF Research

N.B. Het betreft hier het aandeel digitale omzet exclusief de digitale component uit combinatie producten. De totale digitale omzet bedraagt in 2014 11,7% van de totale omzet. Dit aandeel is licht gestegen ten opzichte van 2013 (10,3%). De verwachting is dat het aandeel in 2015 verder zal stijgen tot 13,3%. Meer dan 50% van de omzet van MVW betreft digitale omzet. Binnen alle branche-/groepsverenigingen is een stijging van de digitale omzet waarneembaar.

Aandeel digitale omzet in totale netto-omzet lidbedrijven naar groep, 2010-2015 (realisatie en verwachting)

Bron: ABF Research

Netto omzet naar omvang (in miljoen euro), 2013-2014

De organisaties met een omzet van meer dan 100 miljoen euro zijn in 2014 goed voor 63% van de omzet in de uitgeefsector. Deze groep telt 9 organisaties. De organisaties met een omzet van minder dan een miljoen euro zijn goed voor een totale omzet van 23,6 miljoen euro en een aandeel van 1%. Het aandeel van de diverse categorieën blijft gelijk ten opzichte van 2013.

Verdeling aantal werknemers naar CAO, 2013-2014

In totaal vallen in 2014 ongeveer 13.110 werknemers onder één van de genoemde cao’s. Ten opzichte van 2013 is dit een afname van 8%. De meeste werknemers vallen onder de CAO Boeken- en Tijdschriften Uitgeverijbedrijf (in 2014 6.610 werknemers). Het aantal werknemers vallend onder het CAO Publiekstijdschriftjournalisten is het sterkst gedaald.

Advertentiemarkt: bruto-mediabestedingen per mediumtype, 2014-2015

Bron: Nielsen

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl