Recht in beweging

kansspelen

Kansspelen

Uitgevers organiseren promotionele kansspelen (bel-en-win, prijspuzzels et cetera) en adverteren voor kansspelen van Nederlandse vergunninghouders zoals de Lotto en Staatsloterij. Nog altijd dreigt aanscherping van de regels voor het aanbieden van promotionele kansspelen zoals prijspuzzels, sudoku’s en bel-en-win-spelletjes. Vooral de deelnamekosten zijn voortdurend onderwerp van gesprek bij zowel de Kansspelautoriteit als het ministerie van VenJ. Eind 2015 bleek ook de gedragscode Promotionele Kansspelen als verschijnsel ter discussie te staan; de onduidelijke juridische status van deze gedragscode kan tot handhavingsproblemen leiden. Niet alleen bestaat nu de kans dat promotionele kansspelen voortaan wettelijk worden geregeld, daarnaast dreigen de regels steeds strenger te worden. Het NUV bepleit het schrappen van kleine promotionele kansspelen, met name spelen die een intellectuele inspanning eisen (prijspuzzels, sudoku’s en dergelijke) uit de Wet op de kansspelen. De problemen die deze wet beoogt op te lossen spelen immers niet bij promotionele kansspelen.

 

Verder dreigt een algeheel reclameverbod voor kansspelen, dus ook voor vergunninghouders zoals de Staatsloterij. Van enig bewijs dat dit kansspelverslaving voorkomt is echter geen sprake. Zowel rechtstreeks als via VNO-NCW tracht het NUV te voorkomen dat, in plaats van meer, juist minder kansspelaanbieders mogen adverteren.

 

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl