Verbinden met

de toekomst

Jaarverslag 2015

woord vooraf

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is in 1996 ontstaan vanuit een wens van de toenmalige drie brancheverenigingen om nauwer samen te werken. Met zijn oprichting was het NUV destijds in Europa de eerste brancheorganisatie waarin meerdere productgroepen verenigd waren. Een stap die een collectieve slagkracht namens de uitgeefbranche ten goede kwam.

 

De afgelopen twintig jaar heeft het NUV zich voortdurend ingezet om die collectieve belangen van uitgeverijen – tegenwoordig veelal allround mediabedrijven − zo goed mogelijk te behartigen. Met als doel optimale randvoorwaarden te creëren voor innovatief en duurzaam ondernemerschap in de uitgeverijbranche.

 

Omdat iedere brancheorganisatie zonder leden geen bestaansrecht heeft, is het belangrijk om regelmatig te peilen bij die leden of organisatiebeleid en -activiteiten nog voldoende aansluiten op hun behoeftes. Na een uitgebreide peiling in 2015 bij de lidbedrijven van het NUV en de huidige vijf aangesloten branche-/groepsverenigingen is gebleken dat, in het huidige medialandschap, een herijking van de dienstverlening door het NUV noodzakelijk is.

Bij het NUV is jarenlang een grote en gedegen kennis opgebouwd op diverse terreinen, die de lidbedrijven door de jaren heen zeer hebben gewaardeerd. Echter, de transitie van print naar digitaal/crossmedia/ multichannels et cetera vraagt om een andere expertise dan toe nu toe gewenst. Een aantal onderwerpen blijft onverminderd de aandacht vragen, zoals het auteursrecht.

 

Brancheadviesbureau Van Spaendonck is nauw betrokken geweest bij het herpositioneringsproces van het NUV dat vlak voor de zomer 2015 op verzoek van het Algemeen bestuur (AB) is opgestart. Het rapport met aanbevelingen is in december 2015 aan het AB gepresenteerd. In het hoofdstuk ‘Over het NUV’ binnen dit jaarverslag kunt u meer lezen over een aantal uitkomsten van de strategische heroriëntatie.

 

In het verslagjaar 2015 is Ruud Schets interim directeur geweest. In februari 2016 heeft hij ten behoeve van de concretisering van de aanbevelingen het a.i.-stokje overgedragen aan ondergetekende.

 

Tot de vernieuwde organisatie een gegeven is, zitten we natuurlijk niet stil. Ook in 2015 heeft het NUV veel werk verricht om de gezamenlijke belangen van de uitgeef-/media-industrie op overkoepelend niveau te behartigen. Daarover informeren wij u graag in dit online jaarverslag.

 

drs. Peter Stadhouders

directeur a.i.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl