Eén uitgeverijsector, één cao

gezond uitgeven! (btb)

Gezond Uitgeven! is een van de projecten die vallen onder het Bedrijfstakbureau.

 

Werkmeeting

Er is in 2015 een app Werkmeeting ontwikkeld, samen met Workforce Holland. Hoe word je, maar vooral, hoe blijf je duurzaam inzetbaar? Dat is de vraag waar Werkmeeting medewerkers in uitgeverijen mee op weg helpt. Door duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven vergroten medewerkers hun kans op het behoud van hun huidige of (op termijn) ander werk. De Werkmeeting-app verbindt professionals binnen de branche met elkaar. Zo kan er genetwerkt worden binnen de eigen organisatie, maar ook met professionals van een andere werkgever in de branche. Het doel is het delen van kennis, informatie en contacten. Circa 90 werknemers in de sector hebben inmiddels de app gedownload. Samen met Workforce Holland vindt nu een Community Management plaats om een verdere uitrol van de app te realiseren.

Aanleiding tot het ontwikkelen van deze app waren de bevindingen van een eerder project: 2020 begint morgen. In dat project waren zogenaamde toekomstprofielen ontwikkeld, die aantoonden dat in de nabije toekomst, naast de specifieke functievereisten, andere competenties zijn vereist. Kerncompetenties zijn in dit licht het goed kunnen netwerken en ondernemerschap. Ondernemerschap geeft aan dat in de uitgeverij in de nabije toekomst van de werknemer veel meer

initiatief wordt verwacht en ideeën worden aangeleverd vanuit een ondernemersvisie. Om dat te kunnen bereiken is zowel binnen als buiten de uitgeverij een goed netwerk noodzakelijk. Werknemers dienen daarom te leren om een dergelijk netwerk op te zetten.

 

RI&E

Gezond Uitgeven! ondersteunt uitgeverijen met een digitale, branchespecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Met het digitale instrument kan iedere uitgeverij zelf de RI&E uitvoeren. In 2015 heeft de RI&E Uitgeverijbedrijf opnieuw een goedkeuring gekregen van de overheid in de vorm van een nieuwe certificering. De RI&E is op gebruiksvriendelijke wijze gekoppeld aan de digitale arbocatalogus Gezond Uitgeven! Dit betekent dat de gebruiker veel relevante informatie in de RI&E, per thema en vraag, direct kan raadplegen.

De RI&E is een instrument dat gratis ter beschikking wordt gesteld aan de leden van het NUV. Voor het gebruik van de RI&E is een eigen inlogcode vereist.  De digitale RI&E is zeer in trek bij de lidbedrijven, want het scheelt de onderneming veel werk en kosten. Ruim 70 procent van de leden van het NUV maakt gebruik van het instrument.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl