Samen werken voor onderwijs

geu

Samen aan de slag

De GEU is de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland. De GEU is de afgelopen jaren in ledental gegroeid en telt op dit moment 39 leden.

 

De werkwijze verandert

Al decennialang helpen educatieve uitgeverijen scholen om onderwijs te bieden aan leerlingen. Scholen zijn hun ideeën over het onderwijs en hun verwachtingen over de rol van leermiddelen aan het veranderen. Dat heeft de afgelopen jaren al voor veel nieuwe en vernieuwde digitale leermiddelen en ondersteunende dienstverlening gezorgd. Volgens Harold Rimmelzwaan, voorzitter van de GEU, zijn niet alleen de producten van de uitgeverij veranderd, maar ook de werkwijze: ‘In het verleden waren uitgeverijen met scholen in gesprek over de ontwikkeling van leermiddelen. De meeste uitgeverijen gaan nu verder en betrekken scholen actief in pilots om samen leermiddelen te ontwikkelen’. De pilots inspireren de school om nieuwe mogelijkheden te benutten. De uitgeverij leert op haar beurt hoe het leermiddel nog beter kan aansluiten op het leerproces. ‘De samenwerking tussen scholen en uitgeverijen is een proces van kortcyclische co-creatie aan het worden’, stelt interim-GEU-directeur Stephan de Valk.

 

Met elkaar en van elkaar leren

‘Scholen kunnen ook veel van elkaar leren. Onze leden komen veel op scholen. Dan blijkt dat veel scholen worstelen met vergelijkbare uitdagingen als het gaat om het vernieuwen van het onderwijs. Het is volgens mij belangrijk dat die scholen aan elkaar worden verbonden. Dat maakt het voor marktpartijen zoals educatieve uitgeverijen makkelijker om mee te denken over oplossingen’, stelt Rimmelzwaan. In 2015 heeft de GEU opnieuw een actieve betrokkenheid gehad bij stichting LeerKRACHT en bij het Doorbraakproject ICT&Onderwijs. Vertrekkend GEU-directeur René Montenarie: ‘Zo is in één van de leerlabs van het Doorbraakproject onderzocht hoe linked data kan bijdragen aan het combineren van leermiddelen. Enkele van onze leden zijn daar actief bij betrokken’.

 

“Samenwerking tussen scholen en uitgeverijen is een proces van kortcyclische co-creatie”

 

Zichtbaar maken wat er is

In 2015 is het aanbod aan digitale leermiddelen enorm toegenomen en valt er voor scholen veel te kiezen, zo blijkt uit het rapport Onderwijs vernieuwen: samen aan de slag dat de GEU in oktober publiceerde. Rimmelzwaan legt uit: ‘In dit rapport wilden we graag de diversiteit zichtbaar maken van de producten die onze leden op dit moment al leveren. Niet als een catalogus van producten, maar ter illustratie van wat er tegenwoordig zoal mogelijk is met digitale leermiddelen’. ‘Waarbij we de selectie tot 34 producten hebben beperkt om het rapport niet te omvangrijk te laten worden’, vult Montenarie aan. Het rapport werd gelijktijdig met het nieuwe GEU-logo en de nieuwe GEU-website gepubliceerd. ‘Met deze nieuwe heldere uitstraling en het nieuwe logo willen we onze focus op samenwerking benadrukken’, zegt Rimmelzwaan.

Kennisontwikkeling bij leden

Een van de taken van de GEU is om kennisontwikkeling bij leden te stimuleren. De Valk: ‘In 2015 hebben we in samenwerking met NUV Academy een aantal interessante lezingen en workshops voor onze leden georganiseerd, bijvoorbeeld over de ontwikkelingen op het gebied van de curricula en over het neurologisch perspectief op leren en onderwijs’. Daarnaast zoekt de GEU in toenemende mate samenwerking met onderzoeksinstellingen, zoals in 2015 met TNO op het gebied van Applied Gaming.

 

Goede en duidelijke afspraken over privacy

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni zijn door de leden het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en toetsen en een nieuw bindend privacyreglement aangenomen. Dit convenant is opgesteld samen met de PO-raad, VO-raad en de brancheorganisaties Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverlening (VDOD) en KBb-e. Rimmelzwaan: ‘Onze leden onderschrijven hiermee het belang van privacy. Dat onderwerp is door de toename van digitalisering in het onderwijs steeds belangrijker geworden en ik ben blij dat onze leden kunnen garanderen dat ze over persoonsgegevens goede en duidelijke afspraken maken met scholen’.

 

Standaardisatie

‘Een technische manier om privacy van leerlingen makkelijker te borgen is het pseudoniem. Daarmee kan elke leerling anoniem blijven en tóch door de hele leermiddelenketen als één beschouwd worden’, legt De Valk uit. ‘Daarvoor is standaardisatie noodzakelijk en dit is slechts één voorbeeld van waarom de GEU al jaren betrokken is bij publiek-private samenwerkingsverbanden als EduStandaard en ECK’. Binnen ECK werken scholen, uitgeverijen, distributeurs en softwareleveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen samen om de toegang en het gebruik van digitaal leermateriaal te verbeteren. In het platform EduStandaard werken partijen samen om de standaarden te beheren en door te ontwikkelen.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl