Eén uitgeverijsector, één cao

deskundigen/p&o commissie (nuv)

Vanuit het vaksecretariaat Sociale Zaken wordt periodiek een bijeenkomst belegd met arbeidsvoorwaardendeskundigen uit de aangesloten bedrijven, waarin allerlei onderwerpen met betrekking tot sociaal beleid en cao’s worden uitgewisseld. Op dit niveau worden allerlei sociaal maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen gevolgd en vindt veel technische voorbereiding en gedachtenvorming plaats.

Met de komst van de nieuwe cao in 2015 zijn de twee verschillende commissies die voorheen bestonden samengevoegd tot een gezamenlijk platform.  Actuele onderwerpen waren in 2015, naast de nieuwe cao, onder meer de Wet werk en zekerheid en de freelanceproblematiek.

“De cao-UB betekent een belangrijke modernisering in de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de uitgeverijsector”

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl