Recht in beweging

consument & privacy

Consumentenbescherming

De Hoge Raad oordeelde in 2015 dat een combinatie van een telefoonabonnement en een ‘gratis’ toestel kwalificeert als consumentenkrediet. De aanbieder heeft dan een bankvergunning nodig en moet extra maatregelen treffen om overkreditering te voorkomen. Hetzelfde geldt ook voor een tablet bij een kranten- of tijdschriftenabonnement. De (administratieve) lasten die het met zich meebrengt maken het onaantrekkelijk om een dergelijk abonnement aan te bieden. De Telecomsector kreeg als grootste belanghebbende tot begin 2016 de tijd om zelfregulering tegen schuldenproblematiek te introduceren. Het NUV onderhoudt contacten met die sector, mede om eventueel te kunnen aansluiten bij een convenant of om dit als inspiratiebron te gebruiken. De Europese Commissie wil in een richtlijn betere consumentenbescherming introduceren bij de aankoop van digitale content, zoals het beperken van de abonnementsduur tot 12 maanden, ook als de abonnee een waardevol cadeau of grote korting heeft gekregen voor langdurige loyaliteit. Daarnaast wil de Commissie garantie zonder beperking in duur regelen met een omgekeerde bewijslast als content niet meer werkt of als het device waarop de content wordt gebruikt defect raakt. Illegale content wordt daardoor nagenoeg risicovrij en daarmee te aantrekkelijk. Het NUV blijft zich inzetten voor het wegnemen van de knelpunten in deze richtlijn.

Privacy

In 2015 nam het NUV deel aan een werkgroep onder leiding van ECP om te komen tot een protocol met als doel meer uniforme informatie te bieden over cookies en om op gelijksoortige wijze toestemming te verkrijgen. Dit na een oproep daartoe van minister Kamp, die hiermee het vertrouwen in internet in het algemeen en cookies in het bijzonder wilde stimuleren en herstellen. En irritatie bij internetgebruikers wilde verminderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming had ook in 2015 nog de aandacht van het NUV. Inmiddels is duidelijk dat de Verordening minder belemmerend uitpakt voor het bedrijfsleven dan door velen gevreesd. Deze verordening vervangt per 2018 de nationale privacywetgeving, na een implementatietermijn van twee jaar. Vooral voor activiteiten als direct marketing en profiling heeft deze verordening vergaande consequenties. Vooruitlopend op de Europese verordening is per 1 januari 2016 het Nederlandse privacyrecht al ingrijpend gewijzigd; per die datum is een meldplicht ingevoerd bij datalekken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP, voorheen Cbp) heeft een ruime boetebevoegdheid gekregen. Op aandringen van het brede bedrijfsleven, waaronder het NUV, zal de AP in veel gevallen eerst een bindende aanwijzing moeten geven alvorens een boete te kunnen opleggen. Het NUV heeft deelgenomen aan de consultatie over de richtsnoeren van de AP die de vage normen en open bepalingen van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens nader inkleurt.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl