Recht in beweging

BTW

Btw

De fiscale ongelijkheid tussen fysieke en digitale media was in 2015 frequent onderwerp van gesprek. In digitale vorm ontsloten content wordt nu veel zwaarder belast. Dat is in strijd met fiscale neutraliteit. Regelgeving loopt duidelijk achter bij de technologische ontwikkelingen. Nieuwe businessmodellen en toenemend digitaal mediagebruik maken aanpassing van regelgeving voor uitgevers steeds urgenter. Een laag btw-tarief op digitale media vergt aanpassing van Europese en nationale wetgeving. Het NUV zet zich hier samen met de Europese koepelorganisaties voor in.

 

Vereiste unanimiteit bij aanpassing van de Europese btw-richtlijn maakt besluitvorming traag en lastig. Hoewel de roep om aanpassing vanuit lidstaten steeds nadrukkelijker klinkt en groeiende politieke steun blijkt, ligt er nog geen concreet wijzigingsvoorstel. Een aantal lidstaten zoals Luxemburg, Frankrijk, België en Italië nam daarom het heft al in eigen hand en verlaagde het btw-tarief op digitale media. Een inbreukprocedure volgde en leidde in maart 2015 tot een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Hof achtte het in Frankrijk en Luxemburg gehanteerde lage btw-tarief op e-books in strijd met de huidige Europese regels en floot ook België terug voor de toepassing van het lage btw-tarief op de pdf-versie van de krant.

 

Een positief signaal vanuit Europa volgde in mei 2015. Hieruit bleek dat ook de Europese Commissie oog heeft voor de btw-problematiek en mogelijke oplossingen verkent. In het kader van de plannen voor één Europese digitale markt kondigde de Commissie een vernieuwing aan van de btw-heffing op digitale diensten en noemde daarbij e-books en online publicaties specifiek. De Commissie zet in op een technologie neutrale btw-heffing en bevestigde deze koers opnieuw in het op 7 april 2016 gepubliceerde Action plan on VAT. Aangenomen mag worden dat de Commissie nog in 2016 met een wetgevingsvoorstel komt indien voldoende steun vanuit lidstaten blijkt. Dit vooruitlopend op een meer fundamentele discussie over de btw-systematiek in 2017. Nog niet eerder werd zo’n concreet en duidelijk positief signaal ontvangen.

 

In 2015 bevestigde ook Nederland positief te staan tegenover het oplossen van het ongelijke btw-speelveld voor digitale media. Minister Kamp (EZ) sprak in juli 2015 namens het kabinet zijn steun uit en in november 2015 gaf staatssecretaris van Financiën Wiebes aan “als voorzitter van de EU de contacten met de Europese Commissie te benutten om de toepassing van het lage btw-tarief op digitale media mogelijk te maken”. Opvallend was de motie die SP-Kamerlid Van Dijk in oktober 2015 indiende om de btw op digitale nieuwsproducten te verlagen. Hoewel de motie werd afgewezen, sprak een groot aantal fracties hun steun uit. Deze fracties lijken dus zelfs bereid de huidige Europese regels te overtreden.

 

Gezien de groeiende openlijke steun, was het opmerkelijk dat het kabinet nog in juni 2015 aankondigde het lage btw-tarief voor ‘alles behalve voedingsmiddelen’ af te willen schaffen. Massaal protest volgde en ook het NUV illustreerde de desastreuze effecten van een dergelijke maatregel voor de sector. De media werd gezocht, beleidsmedewerkers en politici benaderd en samen met andere belanghebbende partijen uit het bedrijfsleven werd onder de paraplu van VNO NCW en MKB Nederland de campagne ‘Zeg nee tegen meer btw’ gelanceerd. Ook politiek bleek overduidelijk onvoldoende draagvlak en daarmee was het plan weer snel van tafel.

 

Internationalisering, digitalisering en uitbreiding van het aanbod hybride uitgeefproducten zorgen voor een verder groeiend aantal ledenvragen over de juiste toepassing van de btw-regels. Het NUV overlegt hierover met de Belastingdienst. Inzet is om te komen tot brancheafspraken. In 2015 is het initiatief genomen om met de fiscus te spreken over de combinatieverkoop van fysieke boeken en een elektronische dienst. Aanleiding is het wegvallen van belemmeringen in de Wet op de vaste boekenprijs in 2016 waardoor de verkoop van meer productcombinaties mogelijk wordt.

verder

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl