Recht in beweging

betalingsverkeer

Betalingsverkeer

Het betaallandschap is erg in beweging en technologische ontwikkelingen gaan snel. Het NUV vertegenwoordigt de uitgeefsector in het Giraal Stakeholders Forum (GSF). Een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van bedrijfsleven en grote banken spreken over lopende projecten, knelpunten en nieuwe ontwikkelingen op giraal betaalgebied.

 

In 2015 werd de zogeheten goedkeuringslijst van kracht, een extra consumentenbeschermende maatregel. Onjuist gebruik kon leiden tot extra uitval bij uitgevers die bijvoorbeeld voor de inning van abonnementsgelden veel gebruik maken van incasso. In samenspraak met banken werd zorgvuldige introductie geborgd. Daarnaast stond het door uitgevers zo gewenste ‘digitaal machtigen’ op de agenda. Een rechtsgeldige manier om online via de bank een machtiging af te geven bestond nog niet. Vanaf eind 2015 zijn alle banken hiervoor wel gereed. Verder is het overleg gestart over sneller betalingsverkeer, zogeheten instant payments. Een ambitieus plan om binnen vier jaar real time (binnen vijf seconden) betalingsverkeer mogelijk te maken.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock,

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Download

het jaarverslag

als PDF.

betalingsverkeer

Colofon

 

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Ontwerp en realisatie:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV, Shutterstock.

Anna Green | Portfolio Fotografie, Rogier Bos, Reclamebureau REM

Download pdf

 

 

 

 

 

 

Om het jaarverslag in PDF formaat te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier kosteloos downloaden.

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

 

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl