Loading...

WOORD VOORAF

WAT DOET

HET NUV?

NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND

SAMEN

REGULEREN

ECONOMISCHE EN JURIDISCHE ZAKEN

SAMEN

SOCIAAL

SOCIALE ZAKEN

SAMEN

PROFESSIONALISEREN

& NETWERKEN

NUV ACADEMY

SAMENWERKEN

VERSTERKT

BOEKENVAK

GROEP ALGEMENE UITGEVERS

SAMEN

ONDERWIJS

VERNIEUWEN

GROEP EDUCATIEVE UITGEVERIJEN

KRACHTEN-

BUNDELING

DOOR

SAMENWERKING

GROEP PUBLIEKSTIJDSCHRIFTEN

SAMENWERKEN

MET DE KLANT EN

DE ADVERTEERDER

MEDIA VOOR VAK EN WETENSCHAP

GEZAMENLIJKE

BELANGEN

BEHARTIGEN

NDP NIEUWSMEDIA

FINANCIËLE

TOELICHTING

TOELICHTING

FINANCIËLE

KENGETALLEN

KENGETALLEN

PERSONENREGISTER

PERSONENREGISTER

NAMENOVERZICHT (stand van zaken 1 mei 2015)

AFKORTINGEN

AFKORTINGEN

Nederlands Uitgeversverbond

Hogehilweg 6

1101 CC Amsterdam

Postbus 12040

1100 AA Amsterdam

telefoon: 020 – 430 91 50

fax: 020 – 430 91 99

e-mail: info@nuv.nl

internet: www.nuv.nl

COLOFON

Tekst: NUV

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Communicatie NUV

 

Concept en vormgeving:

Reclamebureau REM

 

Fotografie: NUV,

Anna Green | Portfolio Fotografie,

Reclamebureau REM,

Shutterstock

Het jaarverslag is ook te downloaden als pdf. Om het jaarverslag in pdf te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig, deze kunt u

hier gratis downloaden.

 

Download het

NUV-jaarverslag: